od dvorca do vile Gröeger

2 preseljenja u 3 godine

Gradska knjižnica Našice dugo je godina bila smještena u dvorcu obitelji Pejačević, u prostoru koji je odavno postao premali za fond koji se s godinama izgradio.

2020. godine započela je obnova dvoraca obitelji Pejačević, ali i Gröegerove vile koja će postati nova trajna lokacija Gradske knjižnice Našice. U jesen iste godine započeli smo selidbu knjižnice na privrmenu lokaciju. Uz puno truda i napora uspjeli smo za dvadesetak dana prenjeti kompletan inventar knjižnice, nakon čega je uslijedilo uređivanje i organizacija fonda kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju knjiga. Dio knjiga je morao biti spremljen u podrum gdje korisnici nisu imali pristup.

Gotovo 3 godine nakon preseljenja na privremenu lokaciju završeni su radovi na vili Gröeger i ponovno smo započeli selidbu knjižnice. Srećom, nova zgrada se nalazili samo nekoliko metara od privremenog prostora gdje smo bili smješteni, a to je uvelike olakšalo preseljenje.

Preseljenje knjižnice je sa sobom povuklo i dodatne poslove koji su naposlijetku omogućili da se knjižinica u novom prostoru što prije otvori za svoje korisnike. Neki od ključnih poslova koje smo napravili je revizija i pročišćavanje fonda, te pregledavanje svake knjige i zapisa u katalogu (zbog čega smo morali zatvoriti knjižnicu nekoliko mjeseci prije samog preseljenja). Nakon toga je krenula preseljenje knjiga u novi prostor.

U galerijama slika može se vidjeti kako je izgledala knjižnica dok je bila smještena u dvorcu obitelji Pejačević, kako je izgledalo preseljenje, kako privremeni prostor i naposlijetku kako izgleda nova zgrada knjižnice.

Knjižnica u dvorcu obitelji Pejačević i u privremenom prostoru

Skip to content