Međuknjižnična posudba

Knjige i druge publikacije koje ne možete pronači u našoj knjižnici, a potrebne su vam za izradu seminara, diplomskih radova, doktorskih disertacija ili drugih stručnih radova možete zatražiti međuknjižnične posudbe. Nakon što ispunite zahtjev osoblje naše knjižnice će potražiti koja knjižnica u Republici Hrvatskoj ima traženu literaturu i zatražiti na posudbu.

Evo nekoliko bitnih detalja:

  • uslugu mogu koristiti samo članovi Gradske knjižnice Našice
  • usluga se naplaćuje 5 eura (troškovi potarine)
  • nekada ćemo vas kontaktirati prije naručivanja jer neke knjižnice dodatno naplaćuju svoju uslugu slanja (da ne bude iznenađenja)
  • zahtjev za međuknjižničnu posudbu možete ispuniti ovdje, na stranici, ili osobno u knjižnici
  • obavezno treba navesti što više detalja o naslovu koji tražiš: autor, naslov, godina izdanja, izavač, a ako se radi o članku u časopisu bilo bi dobro navesti broj prve i poslijednje stranice članka i godište časopisa
  • kada traženi naslovi stignu netko će vas kontaktirati
  • rok posudbe definira knjižnica iz koje naručujemo; nekada je to 14 dana a nekada 30, zavisi koliko su naslovi traženi
  • nekada možemo produžiti rok posudbe

* Beletristika i lektira se naručuje samo ako je potrebna za seminar, istraživanje i slično.

Obrazac za međuknjižničnu posudbu