Mrežni izvori informacija

Pisanje eseja, seminara, završnih, diplomskih ili drugih istraživačkih radova treba dobar izvor informacija. Uz knjižnice nezaobilazan izvor informacija su baze podataka i mrežne stranice. Stoga smo pripremili popis domaćih i stranih mrežnih mjesta na kojima se mogu naći relevantne i korisne informacije za sve vrste istraživanja. Svim izvorima je pristup besplatan.

Uz besplatne izvore informacija, svi članovi akademske zajednice u Republici Hrvatskoji koji imaju otvoren AAI@EduHr korisnički račun (studenti, profesori) imaju pristup pretplaćenim elektroničkim izvorima informacija. Više o tome možete saznati na stranici Nacionalne i sveučilišne knjižnice ili Centra za znanstvene informacije.

Digitalizirane domaće i svjetske zbirke uz mnoštvo korisnih informacija za istraživače omogućavaju pristup knjigama, fotografijama, audio zapisima….do kojih je inače teško ili gotovo nemoguće doći uživo.

Domaći izvori informacija

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji u kojem se mogu pronaći digitalni objekti koji su rezultat znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada osoba povezanih s ustanovom koja pohranjuje sadržaj (preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa…).

Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u kojima se mogu pronaći knjige, kartografska građa, časopisi, članci, glazbena građa…

Digitalna knjižnica Metelwin. Na raspolaganju je više od 3.000.000 besplatnih stranica knjiga, novina, časopisa, magistarskih radova i doktorata, razglednica i druge građe. Korištenje građe je besplatno.

Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa sadrži izbor najstarijih hrvatskih časopisa u digitalnom obliku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te preslike časopisa suradnika na portalu.
Portal Stare hrvatske novine predstavlja središnje mjesto pristupa digitaliziranim hrvatskim novinama (od 1789. do 1945. godine) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i ostalih baštinskih ustanova.

Strani izvori informacija

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i drugih znanstvenih organizacija). Repozitoriji sadrže različite vrste radova poput članaka, doktorskih disertacija, izvještaja…

Scientific Research Publishing Inc. je izdavač znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu. Trenutno nudi više od 200 časopisa iz područja znanosti, tehnologije i medicine kojima se može besplatno pristupiti.

ScienceOpen je platforma za pretraživanje znanstvneih radova u otvorenom pristupu.

Europeana pruža entuzijastima, profesionalcima, nastavnicima i istraživačima u domeni kulturnog naslijeđa digitalni pristup materijalima o europskoj kulturnoj baštini. Moguće je pristupiti milijunima fotografija, tekstova, zvučnih zapisa…

Digitalna zbirka Kongresne knjižnice SAD-a. Zbirka sadrži digitalizirane knjige, članke, razglednice, audio zapise, crteže, karte i još mnoge druge sadržaje u otvorenom pristupu.

Internet arhive je digitalna knjižnica mrežnih stranica i drugih kulturnih dobara u digitalnom obliku. Arhiv sadrži preko 835 milijardi mrežnih stranica, 44 milijuna knjiga i tekstova, 15 milijuna audio zapisa, 4 milijuna slika i još mnogo drugog sadržaja. Pristup sadržaju je besplatan.