Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za knjižničara na neodređeno

Kandidati prijavljeni na natječaj za knjižničara na neodređeno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete su:

1.     Balković, L.

2.     Mandarić, J.

3.     Marković, M.

4.     Orehovac, D.

5.     Šolaja, M.

6.     Vujnovac, S.

7.     Zlatić, S.

PISANI DIO TESTIRANJA

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje sljedećim rasporedom:

26. siječnja 2023. (četvrtak) od 8 do 9 sati

1.     Balković, L.

2.     Mandarić, J.

3.     Marković, M.

26. siječnja 2023. (četvrtak) od 9.30 do 10.30 sati

1.     Orehovac, D.

2.     Šolaja, M.

3.     Vujnovac, S.

4.     Zlatić, S.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Maksimalan broj bodova postignutih na pisanoj provjeri iznosi 20 bodova. Testiranje traje 60 minuta.


Literatura potrebna uz natječaj za knjižničara na nedređeno vrijeme:

1.     Statut Gradske knjižnice  (https://knjiznica-nasice.hr/wp-content/uploads/2023/01/Statut_2021.pdf)

 2.     Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti)

 3.     Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html)

 

USMENI DIO TESTIRANJA

Usmeni dio testiranja za kandidate koji ostvare na pismenom dijelu testiranje najmanje 11 bodova održat će se isti dan  (četvrtak, 26. siječnja 2023.) od 11 sati.

Sva testiranja odvijat će se u prostoru Gradske knjižnice Našice (Trg Isidora Kršnjavoga 4, 31500 Našice).

Testiranjem se provjerava poznavanje knjižnične djelatnosti, odnosa knjižnice i korisnika, djelovanje Gradske knjižnice Našice te motiviranosti kandidata za rad u Gradskoj knjižnici Našice.