Povijest

Prvi oblici narodnog knjižničarstva u Hrvatskoj vežu se uz osnivanje i rad narodnih čitaonica čiji je temeljni zadatak bio buđenje nacionalne svijesti i borba za hrvatski jezik. U sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji ta je pojava bila vezana uz Ilirski pokret. Te su čitaonice tijekom narednih desetljeća postale središta kulturnog života svojih sredina.

U okviru takvih društvenih prilika osnovana je i Gradska knjižnica Našice daleke 1837. pod nazivom Kasino jer je tada to bio uobičajen naziv za čitaonicu. Glavni osnivač bio je ljekarnik Karlo Krist, a veliku podršku kod osnivanja Kasina našička inteligencija je dobila od grofa Ferdinanda Pejačevića. Zahvaljujući uglednim, imućnim i obrazovanim građanima, posebice grofu Pejačeviću i Žigi Heimu, Čitaonica se prostorno proširivala i uređivala suvremenim namještajem.

Od nekadašnjeg Kasina do današnje Gradske knjižnice Našice nalazimo različita imena i okolnosti djelovanja ove javne ustanove. O djelatnosti našičke Čitaonice u vremenu od 1941. do 1945. znamo vrlo malo, samo po sjećanjima naših sugrađana. Rad Hrvatske čitaonice u to vrijeme bio je simboličan jer je gotovo sva imovina (knjige, namještaj…) stradala u Drugom svjetskom ratu. Godine 1946. Narodni odbor Našica obnovio je rad gradske knjižnice kao javne ustanove u kojoj je od početka radilo nestručno osoblje, službenici su se mijenjali i različito obrađivali knjižničnu građu što je kasnije predstavljalo poteškoće u radu.

Tijekom vremena mijenjala je današnja knjižnica status, mjesto i naziv, oblike i načela svoje djelatnosti, kao i osoblje uvijek u duhu svoga vremena.

Godine 1991. knjižnica se izborila za svoju samostalnost izdvojivši se iz Centra za informiranje i kulturu Glas Našice u čijem je sastavu bila od davnih 60-tih godina, te je nosila naziv Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice. 2022. godine knjižnica mjenja svoj naziv u Gradska knjižnica Našice.

Gradska knjižnica Našice svojim već provjerenim uslugama i ponudom novih usluga odgovara na informacijske, obrazovne, kulturne, društvene i rekreacijske potrebe svojih korisnika, potencijalnih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica knjižnice, svih građana grada Našica i okolice, bez obzira na njihovu dob, spol, profesiju, društveni i drugi status s ciljem podupiranja njihova osobnog i profesionalnog razvoja, a sve to u premalom prostoru od 208 m2 u dvorcu Pejačević.

Glavna su načela njezina rada otvorenost i demokratičnost, uslužnost i stručnost. Svojim uslugama i fondom zadovoljava potrebe oko 18000 stanovnika grada i okolnih mjesta, od kojih je 4000 registriranih korisnika i oko 2500 aktivnih. Njima na raspolaganju stoji oko 57000 jedinica knjižne građe, 700 jedinca AV građe, te 31 naslov periodične građe. U ovaj fond ulazi i Zavičajna zbirka sa oko 400-tinjak naslova, oko 170 knjiga o Domovinskom ratu, zbirka rijetke i stare građe koja je još u obradi i ne zna se točan broj, oko 300 naslova u Knjižnom kutku Opće županijske bolnice kao i 4000 svezaka koju posjeduje Središnja knjižnica Slovaka koja djeluje od 1998. pri Hrvatskoj knjižnici. Spomenutu građu nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje svojim korisnicima stručno osposobljeno osoblje, točnije četiri stručna djelatnika i ravnateljica te jedna djelatnica koja obavlja pomoćno-tehničke poslove. Sva građa je obrađena i smještena prema UDK sustavu u nekoliko odjela: Dječji odjel, Odjel književnosti, Studijski odjel, Odjel referentne građe sa Zavičajnim zbirkom, Multimedijski odjel s čitaonicom, Makedonski knjižni kutak zbirka i Knjižni kutak u Općoj županijskoj bolnici Našice.

Zahvaljujući razvoju moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije, od 1995. godine knjižnica je uključena u knjižnični sustav Crolist čiji moduli stručnom osoblju knjižnice omogućuju efikasnu obradu i pohranu podataka i građe, a svojim korisnicima omogućuje mrežno, brzo i efikasno pretraživanje našeg kataloga kao i automatsku posudbu građe. Treba naglasiti da unatoč nedostatku prostora i uvijek nedostatnih materijalnih sredstava Knjižnica posjeduje trenutačno 7 računala, 4 štampača, skener, fotokopirni stroj, LCD TV prijemnik i glazbenu liniju koji stoje na raspolaganju i osoblju i korisnicima.

U skladu s osnovnim ciljevima i zadacima knjižnice, djelatnice svakodnevno osim manipulativnih poslova oko obrade i posudbe građe pružaju i stručno-referalne usluge pomažući svojim korisnicima u rješavanju njihovih obrazovnih potreba upućujući ih na korištenje rječnika, enciklopedija, priručnika, pretragu interneta i sl.

Knjižnica i njeni djelatnici aktivno su uključene u društveni život svoje lokalne zajednice različitim promotivnim i kulturnim aktivnostima, posebno u popularizaciji čitanja, korištenja knjižničnih resursa, te razvijanju navika čitanja kod djece i odraslih. Knjižnica često organizira književne susrete, promocije, predavanja, izložbe, kreativne radionice za djecu i odrasle, projekcije filmova i druge kulturne sadržaje u suradnji s drugim kulturnim ustanovama, udrugama i pojedincima. Posebno bogat program ima svake godine za obilježavanje Dana Grada Našica i Mjeseca hrvatske knjige ali i drugih značajnih datuma kroz godinu.

Uz uobičajene knjižnične usluge koje svakodnevno pruža svojim korisnicima osoblje knjižnice, sve informacije o radu, novostima, zanimljivostima i uslugama kao i pretragu kataloga korisnici mogu dobiti i putem mrežnih stranica knjižnice. Od 2009. godine knjižnica u suradnji s Radiom Našice pruža informativne minute o čitanju, knjigama i kulturnim događanjima iz naše Knjižnice emitiranjem priloga Čudesni svijet knjige u kulturno-mozaičkoj emisiji Mozaik. Prilog se emitira svakog petka donoseći osvrte i najave raznih akcija i aktivnosti Knjižnice, top listu najčitanijih naslova, preporuke za čitanje, servisne informacije kao i nagradnu igru koja djeluje poticajno na sadašnje i potencijalne korisnike.

Također, knjižnica ima i svoju vlastitu izdavačku djelatnost kojom pokušava obogatiti zavičajnu zbirku vrijednim književnim djelima zavičajnih autora koja zasigurno imaju i svoje mjesto u hrvatskoj književnoj povijesti.

2020. godine Gradska knjižnica Našice privremeno zatvara svoja vrata zbog preseljenja na privremenu lokaciju, na Trg Isidora Kršnjavoga, gdje će biti smještena naredne 3 godine. 2023. godine knjižnica ponovo privremeno zatvara svoj vrata zbog preseljenja u vilu Gröeger koja postaje novi, trajni, dom Gradske knjižnice Našice. U veljači 2024. godine knjižnica otvara svoja vrata u novom prostoru koji se prostire na 1100 kvadrata. Novim prostorom knjižnica dobiva mogućnost za daljnji rast i napredak te obogaćivanje kulturnu scenu Grada Našica.

Knjižnica u dvorcu obitelji Pejačević

Misija i poslanje

gradska knjižnica Našice narodna je knjižnica s dugom povijesti. Ona je mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te se smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavješćivanju, gajenju mira i duhovnog blagostanja.

Ona je potpora formalnom i cijeloživotnom učenju, stvara i jača čitalačke navike djece i mladih, potiče kreativnost, promiče svijest o kulturnom naslijeđu, zastupa kulturne različitosti i osigurava pristup kulturnim izvedbama svih izvođačkih umjetnosti.

Gradska knjižnica sudjeluje u izgradnji demokratskog društva jer pruža usluge kojima nastoji zadovoljiti obrazovne i informativne potrebe pojedinca te mu pružiti razonodu u slobodno vrijeme.

Poslanje Gradske knjižnice Našice temelji se na davanju već provjerenih usluga i ponudom novih usluga koje odgovaraju na informacijske, obrazovne i kulturne potrebe svih svojih korisnika – stanovnika našeg kraja bez obzira na dob, spol, mjesto stanovanja, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.