Uvjeti upisa i posudbe

Članstvo

 • članom Gradske knjižnice Našice postaje se ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine
 • pristupnica možete preuzeti i ispuniti na posudbenom odjelu ili na poveznici pristupnica knjižnica Našice
 • članstvo u Gradskoj knjižnici Našice traje godinu dana od dana upisa
 • usluge knjižnice mogu koristiti samo članovi knjižnice uz predočenje članske iskaznice
 • postoji nekoliko kategorija članstva: djeca, učenici, studenti, umirovljenici, nezaposleni, zaposleni, obiteljska članska iskaznica i članstvo za pravne osobe

Posudba

 • zaduživanje i razduživanje knjiga obavlja se na posudbenom pultu koji se nalazi u prizemlju zgrade, uz glavni ulaz
 • moguće je posuditi najviše 6 knjiga na rok od 25 dana, osim za obiteljsku člansku iskaznicu i za pravne osobe kod kojih je moguće posuditi do 10 knjiga na rok od 25 dana
 • na svaku posuđenu knjigu stavlja se pečat s datumom povrata
 • ako se knjiga ne vrati u zadanom roku, plaća se zakasnina od 10 centa po knjizi i po danu
 • datum povrata moguće je produžiti telefonom, e-mailom, preko facebooka ili osobnim dolaskom u knjižnicu
 • datum povrata moguće je produžiti i nakon njegova isteka; nastala zakasnina se obračunava i ne povećava dalje, a podmirenje dugovanja trebate napraviti kada budete vratili knjige
 • ako se knjige ne vrate ni nakon isteka produženog roka za povrat, zakasnina se ponovno nastavlja obračunavati
 • obavezno zapišite novi datum povrata knjiga na mjesto gdje knjižničari obično stavljaju pečat s datumom povrata
 • knjige koje želite produžiti ne morate donositi u knjižnicu

Rezervacije

 • knjige koje su trenutno posuđene mogu se rezervirati preko kataloga, osobno na posudbenom pultu ili slanjem zahtjeva preko kontakt obrasca
 • kada se rezervirana knjiga vrati netko će vas kontaktirati i imate 3 radna dana da knjigu preuzmete
 • ako knjige nisu preuzete nakon 3 radna dana, rezervacija se poništava, a knjige vraćaju u policu
 • rezervacije su besplatne

Napomene

 • knjige iz posebnih zbirki mogu se posuditi samo uz posebno odobrenje
 • knjige iz Referentne zbirke mogu se koristiti samo u prostoru knjižnice
 • oštećena ili izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom za istovjetnu građu ili korisnik plaća građu po važećim cijenama na tržištu